Zysk netto Stalproduktu wzrósł wstępnie r: r do 89,03 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 08.05.2017 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej Stalproduktu w I kw. 2017 r. wyniósł 119,81 mln zł, natomiast skonsolidowany zysk netto 89,03 mln zł, poinformowała spółka.

Stalprodukt w I kw. 2016 r. odnotował 65,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

"Zarząd spółki jednocześnie informuje, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2017 r. podanymi w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 10.01.2017 r." - czytamy w komunikacie.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.

(ISBnews)