Planowana data realizacji transakcji na GPW to 12 lipca br., a data rozliczenia - 14 lipca br., podano także.

Zgodnie z pierwotnym harmonogramem, zapisy miały być przyjmowane od 8 maja do 6 czerwca br.; realizacja transakcji na GPW planowana była na 9 czerwca, a data rozliczenia na 13 czerwca.

W połowie kwietnia Marinera Invest ogłosiło wezwanie do sprzedaży do 4 507 987 akcji Komputronika, stanowiących 46,03% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 6,5 zł za sztukę.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o.

(ISBnews)