Famur zakończy optymalizację połączonej struktury do końca 2017 r.Katowice, 09.05.2017 (ISBnews) - Famur zakłada, że zakończy proces reorganizacji i optymalizacji w ramach integracji części maszynowej Kopeksu do końca 2017 r., poinformował prezes Mirosław Bendzera.

"Będziemy przeprowadzali bardzo dużo operacji optymalizujących w Kopeksie, m.in. reorganizację struktury. Planowane jest wyodrębnienie zakładów, które będą prowadziły samodzielną działalność produkcyjno-serwisową, ale już w połączonej strukturze" - powiedział Bendzera podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że w tym procesie wykorzystane zostaną wiedza i kompetencji zarówno Famuru, jak i Kopeksu.

W ramach reorganizacji planowana jest także m.in. dalsza restrukturyzacja zatrudnienia, zbycie zbędnych aktywów i nieruchomości.

"Zakładamy, że działania restrukturyzacyjno-optymalizacyjne zakończymy do końca roku. Formalnie proces zamknie się w I kw, ze względu na działania prawne" - powiedział prezes.

Dzisiaj rano zarząd Famuru poinformował o złożeniu w dniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83% akcji Kopex od podmiotów zależnych od TDJ S.A. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48 932 015 szt. akcji Kopeksu, stanowiących 65,83% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48 932 015 głosów podczas walnego zgromadzenia (65,83% udziału w ogólnej liczbie głosów) wynosi 204,05 zł. W ocenie zarządu Famuru, optymalnym sposobem sfinansowania zakupu pakietu kontrolnego akcji Kopeksu jest emisja nowych akcji. Spółka zwróciła się do głównego akcjonariusza, TDJ Equity I, o wsparcie procesu pozyskania dodatkowych środków.

Podano także, że przed rozpoczęciem procesu integracji planowany jest podział Kopeksu poprzez wydzielenie:
- części usługowo-handlowej, która obejmie m.in. Kopex PBSz, ŚTW Dalbis oraz obrót węglem,
- części maszynowej, obejmującej w szczególności aktywa operacyjne i spółki związane z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, która zostanie przejęta przez Famur w zamian za akcje nowej emisji.

Plan podziału ma zostać opracowany i podpisany do 30 czerwca 2017 r.

Pod koniec kwietnia prezes Famuru informował ISBnews, że w ciągu kilku tygodni zostanie przedstawiony model integracji Famuru i Kopeksu, a zakończenie procesu integracji planowane jest na przełomie 2017 i 2018 r.

Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

(ISBnews)