„Podjęta została uchwała zarządu spółki w sprawie rekomendowania walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy niewypłacanie dywidendy. Zarząd proponuje pokrycie straty netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 52 754 372,37 zł z kapitału zapasowego spółki" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd spółki podjął decyzję o zarekomendowaniu walnemu zgromadzeniu dystrybucji do akcjonariuszy zysków zatrzymanych z lat ubiegłych poprzez sfinansowanie do końca bieżącego roku procesu skupu akcji własnych do maksymalnej łącznej kwoty 23 832 713 zł, przy cenie nabycia kształtującej się w przedziale 15,50 zł – 20,00 zł za akcję, podano również.

„Szczegóły dotyczące proponowanego skupu akcji własnych spółka poda najpóźniej wraz z projektami uchwał na walne zgromadzenie. […] rekomendacja zarządu została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki. Ostateczną decyzję co do pokrycia straty za rok obrotowy 2016 r. oraz dystrybucji zysków z lat poprzednich poprzez skup akcji własnych podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki" – czytamy dalej.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej - oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową.

(ISBnews)