Barbara Nowacka, minister edukacji, wydała zarządzenie w sprawie powołania zespołu, który ma wypracować rozwiązania dotyczące wynagrodzeń nauczycieli, awansu zawodowego, emerytur i świadczeń kompensacyjnych, a także odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zdaniem ekspertów zakres ten jest tak szeroki, że prace mogą potrwać wiele miesięcy, a nawet lat. Tym bardziej że przepisy zarządzenia nie przewidują terminu zakończenia prac.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ