PGE oczekuje wzrostu EBITDA w segmencie obrotu i spadku w wytwarzaniu w br.Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) oczekuje wzrostu zysku EBITDA w tym roku w segmencie Obrót, ale spadku - w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Odnawialnej oraz stabilnego wyniku w segmencie Dystrybucji, podała spółka.

Główne czynniki spodziewanego spadku EBITDA w segmencie Energetyki Konwencjonalnej (wobec 4 182 mln zł w 2016 r.) to:

"• Zrealizowana średnioroczna cena hurtowa energii na poziomie 163-165 zł/MWh

• Zmiana modelu handlu (wpływ na przychody i koszty, marginalny wpływ na marżę)

• Zakończenie rozliczeń rekompensat KDT. Zakończenie historycznych sporów sądowych - wpływ na wynik EBITDA I kw. i całego 2017 roku w wys. ok. 75 mln zł. Korekta roczna za 2016 rok do końca lipca br. Korekta końcowa do końca sierpnia br.

• Normalizacja wolumenów produkcji z węgla brunatnego po zakończeniu remontów w Bełchatowie

• Ceny węgla na 2017 roku płaskie w efekcie ścieżek cenowych w umowach oraz zakontraktowanych wolumenów

• Alokacja darmowych uprawnień CO 2 na poziomie ok. 15 mln ton w porównaniu do ok. 20 mln ton w 2016 roku implikuje spadek całkowitego kosztu z tego tytułu ze względu na niższe ceny uprawnień

• Kontynuacja programów optymalizacyjnych" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Główne czynniki spodziewanego spadku EBITDA w segmencie Energetyki Odnawialnej (wobec 365 mln zł w 2016 r.) to:

• Wolumen produkcji zależny od warunków pogodowych

• Wzrost kosztów z tytułu podatku od nieruchomości.

Główne czynniki spodziewanego wzrostu EBITDA w segmencie Obrotu (wobec 500 mln zł w 2016 r.) to:

"• Stabilizacja sytuacji na rynku będzie miała pozytywny wpływ na wynik

• Zmienność cen zielonych certyfikatów zwiększa ryzyko, ale tymczasowo podnosi marże" - czytamy dalej.

Główne czynniki spodziewanego stabilnego wyniku EBITDA w segmencie Dystrybucji (wobec 2 230 mln zł w 2016 r.) to:

• Wartość regulacyjna aktywów (WRA) to ok. 15,6 mld zł w taryfie na 2017 rok

• Średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2017 rok ustalony został na 5,63% (przed opodatkowaniem)

• Kontynuacja programów optymalizacyjnych" - podano także.

PGE podało także w komunikacie, że EBITDA Grupy w I kw. 2017 r. wyniosła 1,948 mld zł i była wyższy o 7% niż rok temu.

"Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce głównie w zeszłym roku, wyniósł 1,88 mld zł, czyli o 20% więcej niż rok temu, oddając skalę polepszenia wyniku w tym kwartale. To efekt wyższej dyspozycyjności kluczowych jednostek wytwórczych, wyższego wolumenu produkcji oraz bardziej konkurencyjnej struktury wytwarzania. Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w pierwszym kwartale 2017 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 917 mln zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 618 mln zł. Segment obrotu wygenerował 243 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 91 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)