Zysk operacyjny wyniósł 3,61 mln euro wobec 1 tys. euro zysku rok wcześniej.

"Większa rentowność biznesu grupy pozwoliła zwiększyć EBITDA o 12,7% do ok. 2,3 mln euro. W tym samym czasie marża EBITDA poprawiła się o 0,4 pkt proc. do 6,3%" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,07 mln euro w I kw. 2017 r. wobec 36,47 mln euro rok wcześniej.

Milkiland wskazał w raporcie, że na poprawę wyników wpłynęła korzystna sytuacja makroekonomiczna, w tym wzrost gospodarczy na Ukrainie i w Rosji i większa stabilność walut, a także lepsze wyniki operacyjne.

Milkiland jest działającym na terenie Rosji, Ukrainy, a także Polski producentem szerokiej gamy wyrobów mlecznych. Holding Milkiland N.V., zarejestrowany w Holandii, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2010 r.

(ISBnews)