Trzynastu ankietowanych analityków spodziewa się, że wzrost zatrudnienia zwiększył się o 4,4-4,7 proc. r/r, przy średniej w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 4,5 proc. r/r w kwietniu (wobec wzrostu o 4,5 proc. r/r w marcu br.).

Według nich, wynagrodzenia w tym sektorze w kwietniu zwiększyły się o 3,9-4,8 proc. r/r, przy średniej na poziomie 4,3 proc. r/r (wobec 5,2 proc. wzrostu w marcu br.).

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda dane o płacach i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w czwartek 18 maja o godz. 14:00.