"Zarząd Trakcji informuje, iż podjął uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2016 rekomendując walnemu zgromadzeniu spółki, aby zysk w wysokości 28 698 634,86 zł przeznaczyć: w kwocie 22 615 801,12 zł, tj. 0,44 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy, w kwocie 6 082 833,74 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Zarząd przedstawił tę rekomendację do oceny rady nadzorczej, podano także.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,38 mld zł w 2016 r.

(ISBnews)