Strata netto Wittchena wyniosła 1,46 mln zł w I kw. wobec zysku rok wcześniejWarszawa, 19.05.2017 (ISBnews) - Wittchen odnotował1,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,77 mln zł wobec 3,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,64 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 30,28 mln zł rok wcześniej.

"Istotny wpływ na wynik finansowy zrealizowany w I kwartale 2017 roku miało rozpoznanie wpływu otrzymanej decyzji podatkowej zmniejszającej wynik netto o 3 403 tys. zł (z czego 2 357 tys. zł rozpoznano w pozycji podatek dochodowy, a 1 046 tys. zł jako koszty finansowe odsetek budżetowych w sprawozdaniu z wyników i innych całkowitych dochodów). [...] W rezultacie wynik netto Grupy na 31 marca 2017 roku był ujemny i wyniósł - 1 461 tys. zł. Po oczyszczeniu wyniku o negatywny wpływ decyzji podatkowej (zdarzenie jednorazowe), wynik netto byłby pozytywny, wyniósłby 1 942 tys. zł i byłby wyższy o 5% od wyniku netto za I kwartał 2016 roku" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 1,75 mln zł wobec 1,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 170 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)