W maju ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 8,1 wobec plus 9,6 w kwietniu.

"Od kilku miesięcy poprawiają się diagnozy i prognozy dotyczące portfela zamówień oraz produkcji, w maju są one korzystne, ale nieco ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie, gorzej niż w kwietniu, jej przewidywania wskazują na możliwość poprawy w najbliższych trzech miesiącach" - napisał GUS.

Według GUS sygnalizowany jest spadek poziomu należności. Nieco szybciej niż w kwietniu rosną opóźnienia płatności za sprzedane produkty. Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego w stosunku do zapotrzebowania.

Z badania wynika, że przewidywany jest wzrost zatrudnienia podobny do planowanego przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, ale nieco wolniej niż prognozowano w kwietniu. (PAP)