Wiceminister spraw zagranicznych Joanna Wronecka podkreślała podczas posiedzenia komisji, że dr Suchoples to doświadczony specjalista od wielu lat zajmujący się problematyką fińską. "Pan dr Suchoples dysponuje szeroką wiedzą na temat problemów społecznych, politycznych, gospodarczych współczesnej Finlandii, odgrywanej przez to państwo roli w basenie Morza Bałtyckiego i Europy Północnej, dlatego też pozwalam sobie zarekomendować jego kandydaturę" - uzasadniała wiceszefowa MSZ.

Suchoples, prezentując priorytety swej przyszłej misji dyplomatycznej, ocenił stan relacji dwustronnych między Polską i Finlandią jako bardzo dobry. Zadeklarował, że jako ambasador będzie kontynuował działania mające na celu dalsze zacieśnianie kontaktów w takich dziedzinach, jak: bezpieczeństwo i polityka wschodnia, energetyka, gospodarka i telekomunikacja, a ponadto intensyfikował ją m.in. w obszarze innowacyjności.

Przypomniał, że jeszcze na ten rok planowana jest wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Finlandii. "Ona z pewnością podkreśli rangę wzajemnych polsko-fińskich kontaktów i nada im nowy impuls. Stąd też za najważniejsze dla siebie, jako ambasadora RP, zadanie uważam podtrzymywanie i nawiązywanie kontaktów z fińskimi partnerami na wszelkich możliwych poziomach i we wszelkich dziedzinach" - zadeklarował Suchoples.

Podkreślał przy tym wagę współpracy z Finlandią w ramach Unii Europejskiej, a także przyczyniania się do umacniania współpracy tego kraju z NATO, nawet jeśli ostatecznie Finlandia nie zdecyduje się przystąpił do Paktu Północnoatlantyckiego. "Wzmocnienie NATO w rejonie Morza Bałtyckiego oznacza wzrost bezpieczeństwa naszego kraju" - mówił przyszły ambasador RP w Helsinkach.

Zadeklarował przy tym, że chce promować polską kulturę w Finlandii, a także dążyć do rozwijania kontaktów naukowych. Będzie też zabiegał o to, by przypadające w 2018 r. międzynarodowe obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpocząć w Finlandii, podobnie jak analogiczne obchody 100-lecia fińskiej niepodległości mają rozpocząć się w naszym kraju.

Suchoples przypomniał, że Finlandia od zakończenia II wojny światowej pozostaje państwem neutralnym, jednak - jak zauważył - obecnie, ze względu na politykę Rosji, problemy bezpieczeństwa zajmują istotne miejsce w polityce zagranicznej tego kraju. "W związku z tym fińska administracja opowiada się za wzmocnieniem współpracy z państwami nordyckimi, z NATO oraz w wymiarze bezpieczeństwa i obrony w ramach UE" - powiedział Suchoples. Otwarta pozostaje też dla władz w Helsinkach opcja członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, choć - zdaniem przyszłego ambasadora - póki co jest to mało prawdopodobne.

Suchoples jest z wykształcenia historykiem; specjalizuje się w historii i polityce zagranicznej Finlandii oraz krajów rejonu bałtyckiego. Doktoryzował się na Uniwersytecie w Helsinkach. Pracował m.in. na Uniwersytecie w Helsinkach oraz w Zakładzie Krajów Bałtyckich Instytutu Nauk Politycznych Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Wcześniej był także analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.(PAP)