"Zgodnie z podjętą ww. uchwałą, zwyczajne walne zgromadzenie emitenta postanowiło zysk emitenta za 2016 r. w kwocie 653 065,17 zł przeznaczyć na: zwiększenie kapitału zapasowego spółki kwotę 89 355,29 zł, wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki kwotę 563 709,88 zł, co stanowi 2 grosze na jedną akcję spółki" - czytamy w komunikacie.

Zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło jako dzień dywidendy datę 16 czerwca 2017 r. oraz dzień wypłaty dywidendy datę 30 czerwca 2017 r., podano także.

APS Energia S.A. jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,5 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)