GUS podał także, że w ujęciu kwartalnym, PKB w I kwartale wzrósł o 1,1 proc., po wzroście o 1,7 proc. kdk w IV kwartale 2016 r.

Wcześniej GUS podał w szacunkach "flash", że w I kwartale rdr PKB wzrósł o 4,0 proc. oraz 1,0 proc. kdk.

Dynamika PKB, źródło: GUS

Dynamika PKB, źródło: GUS

źródło: Materiały Prasowe

Z danych GUS wynika także, że inwestycje w I kwartale spadły o 0,4 proc. rdr, zaś popyt krajowy wzrósł o 4,1 proc. rdr. Ekonomiści ankietowani przez PAP spodziewali się, że inwestycje wzrosły o 1,8 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 3,8 proc.

Poniżej składowe PKB za IV kwartał 2016 r. i I kwartał 2017 r.:

Składowa PKB I kw.'17 IV kw. '16
Spożycie ogółem 3,9 3,1
=- spożycie gosp. domowych 4,7 4,5
=- spożycie publiczne 1,0 -0,2
Akumulacja brutto 5,2 -1,6
=- nakłady brutto na środki trwałe -0,4 -9,8
Eksport 8,3 9,3
Import 8,7 8,2
Popyt krajowy 4,1 1,7
Produkt Krajowy Brutto 4,0 2,5
Wartość dodana brutto 3,7 2,5
=- przemysł 7,2 2,7
=- budownictwo 4,6 -9,6

>>> Czytaj też: Resort finansów wykrył wielką karuzelę podatkową. W procederze brało udział ponad 200 podmiotów