"Potwierdzenie ratingu następuje po sfinalizowaniu inwestycji kapitałowych w 2017 r., takich jak akwizycja grupy energetycznej Engie Energia Polska S.A. oraz inwestycje w pakiety mniejszościowe Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. (PGG) i Polimeksu-Mostostalu" – czytamy w komunikacie.

Zdaniem analityków Fitch Ratings, inwestycje zmniejszyły znaczenie przychodów z dystrybucji w grupie i zwiększyły poziom kredytowania działalności, jednak równoważy jest dobry stan techniczny bloków Engie i rozsądna wartość transakcji.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)