Operatorzy uzgodnili, że będą oferować całkowitą zdolność przerywaną w punkcie Hermanowice w kierunku Ukrainy (ID 402402) na poziomie: 2.825.000 kWh/h (250.000 m3/h) w okresie od 1 września do 30 kwietnia, 1.887.100 kWh/h (167.000 m3/h) w okresie od 1 maja do 31 sierpnia.

"Po stronie Gaz-System usługa będzie realizowana na zasadach przerywanych warunkowo ciągłych (przepustowość na zasadach przerywanych warunkowo ciągła). Po stronie Gaz-System zdolności przesyłowe w punkcie Hermanowice kierunek Ukraina (ID 402402), ponad 1.887.100 kWh/h (167.000 Nm3/h) zostaną udostępnione w produktach miesięcznych, dobowych i śróddziennych" - napisano.

Ostateczne oferowane zdolności dla poszczególnych miesięcy po stronie Gaz-Systemu zostaną określone zgodnie z harmonogramem wynikającym z kalendarza aukcji.

Gaz-System podał, że dostępna przepustowość po stronie Gaz-System będzie oferowana na platformie aukcyjnej Gaz-System Aukcje (GSA) w terminach wynikających z kalendarza aukcyjnego opublikowanego przez ENTSOg, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 984/2013.

"PJSC Uktransgaz i Gaz-System będą dążyli do harmonizacji produktów i mechanizmów ich alokacji po obu stronach systemu" - napisano. (PAP)