Konsorcjum z Bumechem wykona prace dla PGG za 40 mln zł nettoWarszawa, 17.07.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Bytomskiego Zakładu Usług Górniczych (lider), Bumechu, BEPRINŻ Strefy oraz jej spółek podpisało umowę z Polską Grupą Górniczą (Odział KWK "Murcki – Staszic") na wykonanie wyrobisk przygotowawczych dla rozcięcia ściany 108 w pokładzie 401/1 w polu S na poziomie 500 m dla KWK "Murcki - Staszic", podał Bumech.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 49 194 000 zł brutto (39 995 121,95 zł netto). Termin realizacji umowy wynosi 24 miesiące od przekazania frontu robót.

"Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części lub całości wyrobisk będących przedmiotem zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków górniczo-geologicznych" - czytamy w komunikacie.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)