"Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie KNF z dnia 22 czerwca 2017 r. wpłynęło zgłoszenie od dwóch banków zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej" - głosi komunikat KNF.

Komisja więc "jednogłośnie wyznaczyła termin do dnia 8 sierpnia 2017 r. na ostateczne zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie", biorąc pod uwagę fakt, że "wniosek jednego z tych banków dotyczący ewentualnego przejęcia Bieszczadzkiej SKOK w trybie art. 74c ust. 4 ustawy o SKOK" (mówiący o przejęciu kasy, wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy przez bank krajowy).

22 czerwca br. KNF podjęła decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie przejęcia Bieszczadzkiej SKOK w Sanoku przez inną kasę i wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie zbadania możliwości przejęcia tej kasy przez bank.

7 lipca KNF poinformowała, że wpłynęło zgłoszenie od dwóch banków zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej SKOK. Wyznaczono wtedy czas do 31 lipca na ewentualną ostateczną decyzję tych banków w sprawie przejęcia kasy. W poniedziałek KNF wyznaczyła kolejny termin w tej sprawie.

Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarządcę komisarycznego w Bieszczadzkiej SKOK 19 września 2016 roku. (PAP)