NG2

Spółka obuwnicza NG2 (CCC) rozważa przeprowadzenie emisji akcji, które pozwolą sfinansować w ciągu dwóch lat inwestycje o wartości ok. 190 mln zł. Na 12 listopada zaplanowane jest nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma podjąć decyzję w sprawie podniesienia kapitału w ramach kapitału docelowego i zmian w statucie.

Vistula

Zgodnie z założeniami planu motywacyjnego w tym roku Vistula powinna zarobić na czysto 10 mln zł. Zaś w przyszłym roku zysk netto powinien wynieść 25 mln zł. Emisja 8.247.423 akcji serii I Vistuli dla Fortis Banku po cenie emisyjnej 4,85 zł za akcję powinna zostać przeprowadzona do końca października, najpóźniej na początku listopada. Na razie żadne inne emisje akcji nie są planowane.

ABM Solid

Spółka budowlana ABM Solid ma umowę na rozbudowę z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie (umowa dotyczy wrocławskiej filii). Wartość podpisanej umowy wyniosła ok. 24,4 mln zł netto. Termin realizacji wyznaczono do 16 czerwca 2011 roku.

Kolporter

Kolporter wycenił wystawioną na sprzedaż sieć swoich salonów prasowych na 60-80 mln zł i deklaruje, że jej zakupem zainteresowanych jest kilkanaście podmiotów. Jednak jedyną firmą, która publicznie zadeklarowała zainteresowanie jest Ruch.

Gant Development

Spółka Gant Development zawarła porozumienie inwestycyjne z Saide Investments dotyczące ustalenia warunków subskrypcji prywatnej 800 tys. akcji serii P. Cena emisyjna została ustalona na 22 zł za jedną akcję.

ZCh Police

Zakłady Chemiczne Police otrzymały potwierdzenie przyznania przez Banku PKO BP kredytu długoterminowego w wysokości 190 mln zł. Bank zastrzegł jednak, że przekazanie pieniędzy nastąpi po wypełnieniu przez Police dodatkowych warunków. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę istniejących zobowiązań, w tym w szczególności w stosunku do PGNiG oraz bieżące zakupy surowcowe i realizację zadań restrukturyzacyjnych.

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy może zadebiutować na warszawskiej GPW za półtora roku. Wcześniej jednak zwróci się do swojego głównego udziałowca- Poczty Polskiej, która w razie IPO zachowa 51-proc. pakiet akcji o wsparcie kapitałowe, aby utrzymać wysoką dynamikę akcji kredytowej.

Voltex

Spółka Voltex obniżyła widełki cenowe dla akcji oferowanych w swojej ofercie publicznej do 5,0-7,5 zł wobec 6,9-7,5 zł poprzednio. Spółka poda ostateczną cenę emisyjną 23 listopada. Na decyzję o obniżeniu dolnych widełek cenowych największy wpływ miały opinie inwestorów instytucjonalnych wyrażanych podczas spotkań z zarządem. Terminu budowy księgi popytu pierwotnej oferty publicznej (book-building) potrwa do 20 listopada.

Bioton

Spółka biotechnologiczna Bioton wyemituje w ramach kapitału docelowego do 665 mln warrantów subskrypcyjnych, skierowanych m.in. do Bithell Holdings Limited oraz Medana Pharma. Zarząd spółki zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę do 133 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 665 mln akcji zwykłych.

Sfinks

Spółka restauracyjna Sfinks Polska podpisała umowę przedwstępną na zakup 100 proc. udziałów spółki Da Grasso (308224 udziały o nominale 50 zł każda). Pierwsza rata płatności to 20 mln zł płatna 30 dni od daty podpisania umowy przedwstępnej. Druga płatność będzie zależna od wyników jakie Da Grasso osiągnie w latach 2010-2014. jednak nie może przekroczyć 20 mln zł. Po przejęciu sieci liczącej ok. 180 lokali, Sfinks będzie największa firmą restauracyjną z segmentu casual dining w Polsce pod względem liczby zarządzanych placówek. Ostateczna umowa przeniesienia własności udziałów zostanie zawarta nie później niż do 31 stycznia 2010 r., z zastrzeżeniem spełnienia 10 warunków zawieszających.

Mostostal Zabrze

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Kędzierzyna Koźle, spółka zależna od Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych - Holding z grupy Mostostal Zabrze-Holding, podpisała z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu umowę na rozbudowę 10,5-kilometrowego fragmentu drogi krajowej nr 46 Kłodzko-Złoty Stok, o wartości 21,57 mln zł netto. Umowa ma być zrealizowana 13 miesięcy od daty jej podpisania.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Kędzierzyna Koźle, spółka zależna od Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych - Holding z grupy Mostostal Zabrze-Holding, podpisała z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach umowę na remont 3,255 km drogi wojewódzkiej w miejscowości Racibórz., o wartości 6,47 mln zł netto. Remonty mają się zakończć do 15 października 2010 r.

TU Europa

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa zawarł z jednym Banków umowę grupowego ubezpieczenia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest, w zależności od wybranego i wskazanego przez Ubezpieczonego w Deklaracji ubezpieczeniowej zakresu ubezpieczenia, ryzyko Poważnego zachorowania Ubezpieczonego i/lub ryzyko Hospitalizacji Ubezpieczonego. Szacowany przypis składki brutto z podpisanej Umowy w okresie pięciu lat wynosi 28 881 441 złotych.