Centrum Klima

Centrum Klima informuje, że ostateczna cena emisyjna akcji serii C została ustalona na 10,50 zł za jedną akcję. Cena ta jest jednakowa dla wszystkich transz. Seria C ma liczyć nie więcej niż 3 mln akcji. Spółka zamierza uzyskać ponad 40 mln zł z nowej emisji akcji i przeznaczyć pozyskane środki głównie na budowę i wyposażenie centrum magazynowo-produkcyjnego w Wieruchowie.

Ronson

Zarejestrowany w Holandii deweloper mieszkaniowy Ronson Europe rozpoczął poszukiwania potencjalnych możliwości finansowania dla spółki, w szczególności poprzez pozyskanie inwestorów. Celem zarządu jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych dla dalszej realizacji strategii spółki, przede wszystkim w zakresie zapewnienia finansowania dla planowanych nowych projektów, których realizacja będzie możliwa w oparciu o posiadany bank ziemi.

Echo Investment

Analitycy Maklerskiego IDMSA podwyższyli rekomendację dla spółki Echo Investment do "kupuj" z "trzymaj" i podtrzymali cenę docelową na poziomie 5,1 zł. W dniu wydania rekomendacji akcja spółki kosztowała 4,07 zł.

Grupy Lotos

Analitycy KBC Securities podnieśli rekomendację dla Grupy Lotos do "kupuj" z "trzymaj" oraz cenę docelową akcji spółki do 32,6 zł z 21,7 zł wcześniej. W dniu wydania rekomendacji jedna akcja Lotosu kosztowała 24,5 zł.

Cyfrowy Polsat

Analitycy KBC Securities podtrzymali rekomendację dla spółki Cyfrowy Polsat na poziomie "trzymaj" i obniżyli cenę docelową o 17% do 13,4 zł. W dniu wydania rekomendacji akcja spółki kosztowała 14,40 zł.

Integer.pl

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla spółki Integer.pl i podnieśli cenę docelową akcji do 49,0 zł z 45,3 zł wcześniej. W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję Integer.pl inwestorzy płacili 44,0 zł.

Netia

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podtrzymali rekomendację dla spółki Netia na poziomie "kupuj" i cenę docelową na poziomie 4,8 zł. W dniu wydania rekomendacji akcja spółki kosztowała 4,12 zł.

Ciech

Analitycy Domu Maklerskiego Millennium podwyższyli rekomendację dla akcji spółki Ciech do "neutralnie" z "redukuj", a cenę docelową do 36,4 zł z 23,8 zł. W dniu wydania rekomendacji akcja spółki kosztowała 40,2 zł.

Mostostal Zabrze

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna od Mostostal Zabrze-Holding, podpisała dwie umowy na wykonanie prac budowlanych o łącznej wartości prawie 11 mln zł netto. Pierwsza umowa o wartości 8,526 mln zł brutto (6,988 mln zł netto) zawarta z Politechniką Śląską w Gliwicach przewiduje modernizacja budynku Politechniki Śląskiej - Nowej Chemii III. Prace mają zakończyć się 24 miesiące od dnia podpisania umowy i nie później niż do końca III kwartału 2011 r. Druga umowa o wartości 4,304 mln zł brutto (3,972 mln zł netto), zawarta z Gminą Miejską Żory dotyczy budowy hospicjum. Zakończenie inwestycji określono na 31 sierpnia 2010 r.

EFH Żurawie

Raport kwartalny EFH Żurawie Wieżowe S.A za III kw. 2009 r. zostanie przekazany do wiadomości publicznej 23 października 2009 r. a nie jak Spółka informowała wcześniej 13 listopada 2009 r.

Dom Development

Spółka deweloperska Dom Development sprzedała połowę ze 164 mieszkań oddanych do użytku w III etapie osiedla Miasteczko Regaty na warszawskiej Białołęce. Przedział cenowy mieszkań na tym osiedlu kształtuje się od 4 780 do 6 250 zł/m2.

PGNiG

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła perspektywę ratingu kredytowego przyznanego spółce PGNiG na "negatywną" ze "stabilnej". Rating pozostał na niezmienionym poziomie A-. Głównym czynnikiem wpływającym na pogorszenie postrzegania ryzyka kredytowego PGNiG jest ambitny plan inwestycyjny, jaki spółka zamierza realizować w ciągu najbliższych kilku lat. Inwestycje te mają być finansowane w dużej części kapitałem obcym (w tym poprzez emisję obligacji), co z pewnością wpłynie na zmianę struktury finansowania spółki.

Olympic Casino

Spółka Olympic Casino Eesti, zależna od estońskiego operatora kasyn Olympic Entertainment Group (OEG), miała według nieaudytowanych danych 265,1 mln EEK (16,9 mln euro) dochodów w okresie styczeń-wrzesień 2009 roku.

Agora

Agora SA 20 października 2009 roku wysłała do Deutsche Bank Trust Company Americas (wcześniej Bankers Trust Company) wypowiedzenie Umowy Depozytowej, na podstawie której Bank Depozytowy w oparciu o akcje Spółki emituje Globalne Kwity Depozytowe ("GDR") poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa Depozytowa zostanie rozwiązana w dniu 19 stycznia 2010 roku.
Jednocześnie spółka wysłała do brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (the Financial Services Authority) oraz Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (London Stock Exchange) zawiadomienie o wyłączeniu z notowań GDR-ów Agory na LSE z dniem 19 stycznia 2010 roku.
Program GDR-ów Agory SA przestał być efektywny. Liczba wyemitowanych GDR-ów spadła do około 0,04 proc. kapitału zakładowego spółki i od kilku miesięcy utrzymuje się na tym poziomie.

Eurosnack

Eurosnack, spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą słonych przekąsek, wejdzie na rynek NewConnect w I kwartale 2010 roku.