Wojciech Kostrzewa pozostał prezesem i dyrektorem generalnym Grupy ITI.

"Grupa ITI informuje, że żadna z podpisanych przez nią umów, w tym umów dotyczących kwestii finansowych, nie zawiera żadnych zapisów, na mocy których śmierć jednego z Akcjonariuszy Założycieli i Dyrektorów Wykonawczych może doprowadzić do wypowiedzenia lub wymuszenia wcześniejszej spłaty istniejących zobowiązań finansowych" - napisano w komunikacie.

"Akcjonariusze Założyciele i członkowie Komitetu Wykonawczego przygotowali zawczasu strategię postępowania w czasie różnych zdarzeń losowych, aby wydarzenie takie jak na przykład śmierć jednego z założycieli - Jana Wejcherta, nie miało żadnego wpływu na przywództwo i zarządzenie firmą i aby móc zabezpieczyć rozwój firmy w przyszłości" - dodano.

W komunikacie podano także, że nie będzie żadnych zmian w akcjonariacie rodzin Wejchertów, Walterów i Valsangiacomo w Grupie ITI.

Polecamy: Kobosko: Odszedł Magnat