BGK od połowy października sprzedaje obligacje na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego w trybie publicznych aukcji organizowanych przez NBP. Papiery przypominają obligacje skarbowe, są gwarantowane przez państwo. Jednak inwestorzy chcą premii, bo obligacje na razie są mało płynne. W przypadku wczoraj sprzedanych papierów było to 36 pkt baz. ponad rentowność skarbowych obligacji pięcioletnich.

Tym razem BGK wykorzystał zastój na pierwotnym rynku obligacji skarbowych. MF nie emituje już w tym roku długich obligacji, popyt przeniósł się więc na papiery KFD.