Interesujące, iż stało się to przy stabilnym rynku eurodolara, którego kurs wciąż nie zdołał wybić się ponad opór 1,5000.
Złotemu pomogły jednak publikowane dziś o 14.00 dane dotyczące salda na rachunku obrotów bieżących. Wyniosło ono we wrześniu -57 mln euro wobec prognoz rynkowych na poziomie -487 mln euro. Dodatkowo zrewidowano w górę odczyt sierpniowy – z deficytu wielkości 69 mln euro do nadwyżki 124 mln euro. Inwestorzy entuzjastycznie zareagowali na lepsze od oczekiwań publikacje, ponieważ poprawa na rachunku obrotów bieżących będzie zapewne miała pozytywny wpływ na odczyt dynamiki PKB w za trzeci kwartał, który poznamy już pod koniec miesiąca.

Wpływ dzisiejszych danych na złotego jest szczególnie widoczny, jeśli weźmie się pod uwagę notowania pozostałych walut z naszego regionu. Zarówno korona czeska jak i forint węgierski, zazwyczaj poruszające się w tym samym kierunku co PLN, wykazywały dziś niewielką zmienność, konsolidując się wraz z eurodolarem.

Dzisiejszy silny ruch aprecjacyjny na parach złotowych może świadczyć o pozytywnych nastrojach na rynku walutowym, jakie towarzyszą konsolidacji EUR/USD. Dobry sentyment potwierdził również brak reakcji inwestorów na słaby odczyt indeksu ZEW z Niemiec, który spadł w listopadzie do 51 pkt z 56 pkt miesiąc wcześniej. Zachowanie uczestników rynku wskazuje na spore prawdopodobieństwo pokonania poziomu 1,5000 przez kurs EUR/USD w nadchodzących dniach.

Jutro Święto Niepodległości – rynki w Polsce nie pracują. Rynek walutowy jednak działa nieprzerwanie – pod nieobecność krajowych inwestorów płynność może być ograniczona. Zmienność natomiast zależeć będzie od aktywności inwestorów zagranicznych oraz sytuacji w notowaniach eurodolara.