Astronomiczna kwota 104 mld zł trafiła już do beneficjentów – wynika z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Taka jest łączna wartość umów o przyznaniu dotacji, które zostały podpisane dla funduszy unijnych na lata 2007–2013. Te pieniądze będą wypłacane beneficjentom w tym roku w miarę kończenia przez nich inwestycji.

– Wartość podpisanych umów na koniec 2009 roku, która gwarantowałaby brak problemów z wydaniem wszystkich unijnych pieniędzy, powinna wynosić ok. 25 proc. środków z UE. Jak pokazują dane MRR, została ona przekroczona. 104 mld zł to prawie 27 proc. funduszy, które Polska ma do swojej dyspozycji na lata 2007–2013 – mówi Jerzy Kwieciński, ekspert BCC.

Ubiegły rok był okresem wzmożonego dzielenia unijnych dotacji. W styczniu 2009 r. wartość podpisanych umów wynosiła zaledwie 9 mld zł, czyli ponad dziesięć razy mniej niż obecnie. W połowie roku wzrosła do 26,6 mld zł. W ostatnim kwartale przyznawane były dotacje na średnią kwotę 10 mld zł miesięcznie.

Zdaniem Jerzego Kwiecińskiego, pokazuje to, jak duże środki unijne poszły w ubiegłym roku na pobudzenie gospodarki w okresie kryzysu. Podkreśla, że w pierwszej połowie 2010 roku należy spodziewać się utrzymania tempa przyznawania wsparcia.