"Ministerstwo Finansów informuje, że dokonano wyceny 15-letniej obligacji benchmarkowej nominowanej w euro o wartości nominalnej 3 mld euro. Obligację o terminie zapadalności 20 stycznia 2025 r. wyceniono na 148 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 5,369 proc. Kupon płacony corocznie ustalono na 5,25 proc." - czytamy w komunikacie.

>>> CZYTAJ TEŻ: Polskie obligacje hitem eksportowym

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: HSBC, ING, SG CIB i Unicredit, podano także.

"Nabywcami obligacji są głównie fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki i fundusze emerytalne, przede wszystkim z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski, Francji oraz Włoch (łącznie 370 inwestorów z 34 krajów)" - czytamy dalej. Poprzednio resort sprzedawał euroobligacje w połowie października 2009 r. Uplasowano wówczas 10- oraz 15-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 910 mln euro.

>>> CZYTAJ TEŻ: Już wkrótce fani Manchester United będą mogli kupić obligacje drużyny