"Koncentracja przedsiębiorców polega na nabyciu przez Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim części mienia Bioton SA z siedzibą w Warszawie" - podano na stronie UOKiK. Wniosek wpłynął do Urzędu 31 grudnia 2009 r., a sprawa jest w toku.

W listopadzie spółka biotechnologiczna Bioton podpisała list intencyjny z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma w sprawie nabycia przez Polpharmę antybiotykowej części Biotonu oraz jego włoskich spółek zależnych, zajmujących się produkcją leków. Podano wówczas, że oba podmioty zakładają możliwość połączenia.

Strony uzgodniły, że do 28 lutego tego roku ustalą możliwości ewentualnego połączenia i jego podstawowe parametry, a w razie pozytywnego rezultatu przeprowadzonych prac - podpisanie do 30 sierpnia 2010 r. planu połączenia. Polpharma i Bioton będą też dążyły do podpisania umowy dotyczącej nabycia przez spółkę Jerzego Staraka części przedsiębiorstwa Bioton, zajmującej się produkcją antybiotyków oraz opcjonalnie nabycia udziałów we włoskich spółkach zależnych do 28 lutego tego roku.

>>> CZYTAJ TEŻ: Adam Abramowicz został nowym dyrektorem finansowym Biotonu