>>> Czytaj też: "Firmy ubezpieczeniowe stosują w umowach zapisy wcześniej zakazane przez urząd antymonopolowy"

Ale aż boję się o tym pisać. Bo równocześnie donosimy o postępach w sporze między Polską Izbą Ubezpieczeń a firmą odszkodowawczą Casus. Chodzi o reklamy, w których ta ostatnia podkreśla, że ubezpieczyciele zaniżają wysokość wypłacanych odszkodowań. Ostatecznego wyroku jeszcze nie ma, ale w ramach tzw. zabezpieczenia powództwa sąd na wniosek PIU zakazał firmie publikowania reklam, w których pojawiałoby się stwierdzenie, że klienci ubezpieczycieli dostają mniej niż powinni.

Pozostaje mieć nadzieję, że zawalony pracą sąd na tym etapie rozprawy po prostu poszedł na łatwiznę i dlatego przychylił się do wniosku PIU. Ciekawe byłoby, gdyby w ostatecznym orzeczeniu podtrzymał taki zakaz informowania w mediach o zaniżaniu wypłat. Bo czy wtedy można by pisać o ustaleniach UOKiK?