"Ubiegły rok zakończy się niemal dokładnie tak, jak przewidywaliśmy. Wzrost przychodów ze sprzedaży może się okazać, co prawda, nieco niższy od zapowiedzi, za to wynik netto znacznie przekroczy rynkowy konsensus. Miał zwiększyć się o co najmniej 15 proc. i tak też się stanie, ale dzięki jednorazowym wpływom jego sumaryczny wzrost może wynieść nawet 30 proc." - powiedział Jaskóła, cytowany przez wtorkowy "Parkiet".

Polimex-Mostostal (POLIMEXMS) miał po audycie 120,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2008 roku wobec 100,07 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 4301,69 mln zł wobec 3727,62 mln zł rok wcześniej.

Polimex-Mostostal poinformował także, że planuje połączenie ze swoimi spółkami zależnymi: Energomontażem-Północ, Naftobudową, Naftoremontem, ZRE Kraków, ZRE Lublin, EPE-Rybnik, ECeRemont. Połączenie nastąpić przez przeniesienie całości majątku spółek przejmowanych na Polimex-Mostostal.

>>> CZYTAJ TEŻ: Jakie akcje przyniosą zyski w 2010?