Resort planuje sprzedaż pakietu akcji w trybie odpowiedzi na wezwanie poprzedzone negocjacjami. Skarb Państwa posiada obecnie 56,85 proc. akcji spółki.

Spółka Ruch powstała w 1992 r. w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Kolportażowo - Handlowego Ruch w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Przedsiębiorstwo zajmuje się przede wszystkim kolportażem prasy oraz dystrybucją towarów codziennego użytku.

W marcu 2009 r. rada nadzorcza Ruchu (RUCH) przyjęła strategię spółki do 2011 roku. Przewiduje ona m.in. optymalizację zatrudnienia, restrukturyzację majątku, zmniejszenie liczby komórek organizacyjnych w oddziałach oraz likwidację lub reorganizację hurtowni.

W 2008 r. szacowany udział Ruchu w rynku prasy w Polsce wynosił 40,81 proc. Największy konkurent spółki, Kolporter SA, posiada 37,65 proc. udziału w rynku; pozostali kolporterzy mają 6 proc. lub poniżej.