9715 zł musi oddać przeciętnie zadłużony Polak. Na Mazowszu mieszka dwóch rekordzistów, którzy znacznie zawyżają średnią zadłużenia. Pierwszy jest winien swoim wierzycielom 81,4 mln zł, drugi ponad 33 mln zł. Niewiele lepszy jest mieszkaniec Dolnego Śląska, który zalega z zapłatą 30,6 mln zł.

Z raportu InfoMonitora wynika, że przeciętny polski dług przeterminowany urósł w ciągu ostatnich trzech miesięcy o 906 zł. Jednak blisko połowa z 1,7 mln tzw. klientów podwyższonego ryzyka – czyli zalegających z płatnościami ponad dwa miesiące – nie spłaciło na czas zobowiązań o wartości do 2 tys. zł. To tzw. drobni dłużnicy, ich liczba spadła w ciągu ostatnich trzech miesięcy o 2 proc. Jednak grupa tych, którzy nie zapłacili swoim wierzycielom, rośnie. W ciągu ostatnich trzech miesięcy do baz InfoMonitora trafiły o ponad 102 tys. nowych osób.

Z drugiej strony Polacy starają się unikać wpadania w długi. Według sondażu zrobionego na zlecenie InfoMonitora ponad 85 proc. pytanych deklaruje, że nie zdarza im się zalegać z płatnościami. Priorytet mają rachunki za wodę, prąd i gaz. Na drugim biegunie znalazły się rachunki za kablówkę i spłata karty kredytowej. W ostatniej kolejności Polacy spłacają pożyczki od bliskich.

81,4 mln zł wynosi najwyższy niespłacony dług osoby fizycznej