Wszedł on w fazę konsolidacji w pobliżu poziomu 1,3600. Jest ona kontynuowana również dzisiaj. Sprzyja jej fakt, iż nie poznamy dzisiaj żadnych istotnych danych makroekonomicznych z największych gospodarek. Z punktu widzenia analizy technicznej kurs EUR/USD w najbliższym czasie możliwy jest spadek przynajmniej do najbliższego istotnego wsparcia 1,3550. Wartość euro względem dolara od ponad miesiąca pozostaje w przedziale wahań 1,3450-1,3800. Dopiero wybicie z tego przedziału wahań mogłoby przynieść rozstrzygnięcie sytuacji w nieco dłuższej perspektywie.

Dzisiaj wygasają marcowe serie instrumentów pochodnych, dlatego też na światowych giełdach możemy obserwować podwyższoną zmienność. Z uwagi na niską w ostatnim czasie korelację pomiędzy indeksami giełdowymi, a notowaniami EUR/USD, fakt ten nie musi przekładać się na silniejsze wahania wartości euro względem dolara.

Dzisiaj przed Komisją Europejską występował prezes Europejskiego Banku Centralnego J. C. Trichet. Opowiedział się on m.in. za ściślejszym nadzorem nad rynkiem finansowym. Jego wystąpienie nie miało wpływu na kurs EUR/USD.

Na początku dzisiejszej sesji obserwowaliśmy spadek pary GBP/USD. Impuls do tego ruchu mogły dać słowa jednego z przedstawicieli Banku Anglii, który stwierdził, iż nie można wykluczyć, że brytyjska gospodarka ponownie wejdzie w stan recesji. Dodał jednak również, że nie jest to jego zdaniem najbardziej prawdopodobny scenariusz. Kurs GBP/USD zszedł dzisiaj pod dość istotne wsparcie na poziomie 1,5200. Jeśli jego przebicie okaże się trwałe, powstanie przestrzeń do zniżki nawet do 1,5000.

Notowania euro względem złotego wciąż pozostają stabilne wokół poziomu 3,8700. Wartość ta skutecznie hamuje dalsze spadki kursu EUR/PLN. W regionie natomiast utrzymują się pozytywne nastroje, na fali których lokalne waluty kontynuowały w ostatnich dniach umocnienie. Notowania euro względem forinta węgierskiego zeszły ostatnio do 15-miesięcznego minimum w okolicach 260,70 HUF za EUR. Silnie umocniła się również korona czeska – kurs EUR/CZK zniżkował wczoraj w pobliże poziomu 25,20, stanowiącego najniższą wartość od 5 miesięcy.

Wczoraj w regionie miała miejsce kolejna udana aukcja długu. Tym razem były to węgierskie roczne papiery dłużne. Łączna wartość oferty wyniosła 40 mld forintów (ok. 153,4 mld euro), popyt natomiast przekroczył podaż ponad trzykrotnie.

W ostatnich dniach obserwujemy osłabienie złotego względem franka szwajcarskiego. Jest to wynikiem stabilizacji notowań EUR/PLN przy jednoczesnym spadku kursu EUR/CHF. Presja aprecjacyjna w notowaniach franka względem euro nasiliła się dziś rano po jastrzębich komentarzach jednego z członków szwajcarskiego banku centralnego.