"Kryteria przyjęcia do strefy euro z pewnością się teraz nie zmienią. Mogę zapewnić, że zarówno Europejski Bank Centralny, jak i Komisja Europejska, które decydują o tym, kto zostanie przyjęty do strefy euro, nie będą dokładały wymogów tylko dlatego, że inne kraje w strefie mają kłopoty" - powiedziała niemiecka kanclerz na konferencji prasowej, czyniąc aluzję do kłopotów Grecji.

"Kryteria nie będą inne niż te, na których rok temu wchodziła do strefy Słowacja" - uspokoiła dziennikarkę z Estonii, kraju, któremu obecnie najbliżej do strefy euro.

Odnosząc się do decyzji szczytu UE w sprawie Grecji, Merkel tłumaczyła, dlaczego opowiedziała się za udziałem Międzynarodowego Funduszu Walutowego w europejskim mechanizmie pomocy dla Grecji.

"Moim zdaniem stoimy przed problemem, z którym nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić. Dlatego byłam i jestem za bilateralnymi pożyczkami przy wsparciu ze strony MFW, który ma doświadczenie z takimi przypadkami. Chciałabym, żebyśmy w ramach unii walutowej mogli osiągnąć taki stan, że w podobnej sytuacji będziemy potrafili zadziałać sami. Dzisiaj jeszcze nie jesteśmy na tym etapie" - powiedziała.

Na szczycie UE doszło w czwartek do porozumienia w sprawie mechanizmu pomocy dla Grecji z udziałem pożyczek bilateralnych krajów strefy euro i MFW, z zastrzeżeniem, że wsparcie europejskie ma być większościowe. Mechanizm (...) musi być traktowany jako ultima ratio, co oznacza, że niewystarczające jest finansowanie przez rynek" - zastrzegli przywódcy w dokumencie, odzwierciedlając twarde stanowisko Niemiec.

Początkowo Niemcy wykluczały jakąkolwiek decyzję na szczycie w sprawie Grecji. "Decyzja, którą podjęliśmy wczoraj, jest klasycznym wspólnym kompromisem. Zapewniam, że Niemcy będą się w działania wokół problemu Grecji i stabilizacji europejskiej gospodarki bardzo angażowały" - powiedziała.