"Wartość kontraktu na budowę odcinka autostrady A4 to 1 418 410 998,99 zł netto" - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że rozpoczęcie robót nastąpi po podpisaniu umowy, a termin zakończenia robót ustalono na 24 miesiące od daty rozpoczęcia.

Spółka Budimex miała 173,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 93,61 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 3289,87 mln zł wobec 3274,25 mln zł rok wcześniej.