„(…) w dniu 3 grudnia 2010 roku rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powierzeniu obowiązków prezesa zarządu - dyrektora generalnego ZCh Police wiceprezesowi zarządu panu Jackowi Głowackiemu na okres do czasu powołania w skład zarządu spółki osoby, która pełnić będzie funkcję prezesa zarządu -dyrektora generalnego" – czytamy w komunikacie.

Wcześniej w piątek, RN podjęła uchwałę o przyjęciu rezygnacji Zbigniewa Miklewicza z funkcji prezesa zarządu - dyrektora generalnego. Jako przyczynę rezygnacji Miklewicz podał ważne powody osobiste. Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka ZCh Police miała 20,57 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 323,20 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1449,14 mln zł wobec 1081,18 mln zł.