Jako pierwsze na rynek napłyną dane dotyczące inflacji bazowej, które poznamy już we wtorek. Oczekujemy utrzymania wskaźnika na poziomie październikowym, czyli 1,2 proc. rok do roku. Natomiast w czwartek opublikowane zostaną dane dotyczące stopy bezrobocia i sprzedaży detalicznej. Oczekujemy sezonowego wzrostu stopy bezrobocia do 11,7 proc. oraz nieznacznego wyhamowania dynamiki sprzedaży do 8,8 proc. w ujęciu rocznym.

Grudniowe posiedzenie RPP nie powinno przynieść zmian w wysokości stóp procentowych. Ostatnie dane makroekonomiczne (niższy od oczekiwań wskaźnik inflacji, stabilna dynamika wynagrodzeń) nie wskazują na potrzebę zacieśnienia polityki pieniężnej w tym miesiącu. Prognozę tę wzmacnia również łagodny ton komunikatu Rady po posiedzeniu listopadowym oraz brak publicznych wypowiedzi prezesa NBP o konieczności podwyżki stóp. Jednocześnie można oczekiwać zaostrzenia tonu komunikatu po grudniowym posiedzeniu świadczącego o możliwości zacieśnienia polityki pieniężnej na początku 2011 r.

Na rynkach zagranicznych w bieżącym przedświątecznym tygodniu będzie publikowanych już wyraźnie mniej danych makroekonomicznych. Nie są także zaplanowane istotne wydarzenia gospodarcze. W połowie tygodnia na krajowym jak i bazowych rynkach finansowych można oczekiwać tradycyjnie ograniczonej aktywności inwestorów przed okresem świąteczno-noworocznym.