Silny wzrost majowej inflacji podtrzyma natomiast niewątpliwie dyskusję wewnątrz Rady dot. dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej. Prezes NBP Marek Belka powiedział wczoraj, że RPP na pewno nie wpadnie w panikę po danych o majowej inflacji i nie zacznie się zachowywać w sposób niewłaściwy dla gospodarki. Belka dodał też, że Rada podjęła kilka miesięcy temu działania, które „z natury rzeczy mają szansę oddziaływać na gospodarkę z pewnym opóźnieniem”. Elżbieta Chojna-Duch z RPP powiedziała natomiast w wywiadzie dla PAP, że stabilizacja stóp procentowych na obecnym poziomie jest zasadna.

Naszym zdaniem na korzyść decyzji o pozostawieniu stóp na bieżącym poziomie do końca roku będzie działał przede wszystkim przewidywany przez nas wyraźny trend spadkowy inflacji w II poł. roku i spadek wskaźnika inflacji już w czerwcu. Zgodnie z naszymi szacunkami po osiągnięciu szczytu w maju br. inflacja zacznie spadać, kształtując się w okolicach 4% r/r na koniec br. W czerwcu spodziewamy się znacznego spadku wskaźnika CPI (do ok. 4,4% r/r) z uwagi na silny spadek dynamiki wzrostu cen żywności i energii – efekty wysokiej bazy odniesienia.

Ponadto przewidywaną decyzję o pozostawieniu stóp będą wspierały takie czynniki jak: prognozowany przez as spadek dynamiki PKB już od II kw. poniżej 4,0% r/r wraz z wyhamowaniem dynamik wzrostu w gospodarce globalnej, prawdopodobny brak podwyżek stóp procentowych przez EBC w II poł. br. oraz dotychczasowa skala zacieśnienia polityki pieniężnej (100 pkt. baz. w I poł. br.).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.

Źródło nieznane