Raport został sporządzony przy rynkowym kursie akcji LOTOS wynoszącym 37,3 zł. W dniu wydania raportu (21 grudnia) na zamknięcie warszawskiej giełdy za papiery paliwowej spółki inwestorzy płacili 37,2 zł. W środę około godz.10:50 te same walory rynek wyceniał na 37,4 zł.

„Kurs Lotosu wzrósł ostatnio na fali informacji związanych z prywatyzacją spółki oraz wzrostami cen ropy naftowej. Zakończenie programu 10+ bez wątpienia przełoży się na wzrost przerobu ropy w przyszłym roku, niemniej jednak wielkość zysków ostatecznie będzie zależała od ostatecznego poziomu marż rafineryjnych. W związku z nadmiernym optymizmem co do perspektyw poprawy zysków spółki wydajemy rekomendacje REDUKUJ” – uzasadniają analitycy DM PKO BP.