"Wysokość przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2011 roku wyniosła 23.688,6 tys. zł, co oznacza wzrost o 44% w porównaniu do przychodów osiągniętych w I kwartale 2010 roku. (W I kwartale 2010 roku przychody wyniosły 16.426,5 tys zł.)" - czytamy w komunikacie.

Narastająco w I-IV kw. 2010 roku spółka miała 1,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 86,20 mln zł wobec 72,88 mln zł.