Roczną cenę docelową walorów węglowej spółki obniżono o 1,3 proc. do 151 zł ze 153 zł.

Piątkowe zamkniecie kursu akcji BOGDANKA było na poziomie 109 zł, o 38,5 proc. niższym od ceny docelowej wyznaczonej przez Raiffeisen.