Resort skarbu poinformował, że zgłoszenia można składać w MSP do 5 października. Wadium uprawniające do udziału w aukcji wynosi ponad 1 mln zł. Ministerstwo wystawi na sprzedaż akcje spółki stanowiące ponad 42 proc. kapitału zakładowego.

Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych oraz specjalistycznych urządzeń wykorzystywanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Firma wytwarza też opakowania chemiczne, zamknięcia do opakowań oraz siedziska samochodowe.

Wyroby krakowskiej spółki trafiają nie tylko na rynek krajowy, ale również zagraniczny.