Według opublikowanej prognozy, zysk EBITDA w tym roku wyniesie 4,6 mln zł, zaś w 2012 r. wzrośnie do 13,6 mln zł. Spółka podała, ze rosnące przychody i wyniki to efekt m.in. połączenia ze spółką KRI w kwietniu br. i rozwoju nowej działalności na rynku obrotu gazem i energią.

"Dzięki połączeniu ze spółką KRI osiągnęliśmy skalę działalności pozwalającą na sprawną realizację naszej strategii. Obecny rok chcemy przeznaczyć na pełną integrację działalności obu spółek oraz osiągnięcie jak największych synergii z działania w ramach jednej grupy. Efekty połączenia będą widoczne na każdym poziomie wyników, już w przyszłym roku"- powiedział prezes spółki Mariusz Caliński, cytowany w komunikacie.

Połączenie obu spółek ma przynieść oszczędności w kosztach stałych działalności, szacowane na 3 mln zł już w 2012 r. Prezes dodał, że jednym z założeń do prognozy jest realizacja programu inwestycyjnego, który przewiduje zarówno dalszą rozbudowę infrastruktury dystrybucji gazu, jak i rozwój w nowym obszarze: obrotu energią elektryczną i gazem.

Część tego programu spółka planuje współfinansować środkami z planowanej emisji akcji serii K. Wzrost przychodów grupy zostanie osiągnięty m.in. dzięki rozwojowi działalności na rynku obrotu gazem i energią (powołana w ostatnich miesiącach spółka KRI Marketing and Trading SA - marka DUON).

"O ile przychody w tym obszarze działalności mają przynieść 12,23 mln zł w 2011 r., o tyle w 2012 r. ma to być już 140,7 mln zł. Początek działalności będzie obciążać wyniki Grupy (na poziomie operacyjnym strata ponad 2 mln zł w br.), ale próg rentowności ma zostać osiągnięty już w przyszłym roku (zysk operacyjny 252 tys. zł)" - podano w komunikacie.

Spółka podała, że przychody ze sprzedaży zostały oszacowane na podstawie kontraktów handlowych, które grupa posiada już w swoim portfelu zamówień – przyjęto założenie, iż kontrakty te będą realizowane zgodnie z warunkami umów i zamówieniami złożonymi przez klientów na 2011 i 2012 r. przy zachowaniu stałego poziomu marż operacyjnych ustalonego na podstawie historycznych danych finansowych, kurs PLN/RUB w odniesieniu do przychodów osiąganych przez grupę na działalności prowadzonej w Rosji poprzez spółkę ZAO Kriogaz (w tym przychodów z kontraktu budowlanego w Kaliningradzie realizowanego na rzecz firmy Gasoil) przyjęty został na poziomie 0,1 PLN/RUB.

Prognoza zakłada także, że grupa - poprzez spółkę KRI Marketing and Trading - będzie rozwijać nowy obszar działalności handel (obrót) energią elektryczną i gazem ziemnym z wykorzystaniem zasady TPA, tj. na bazie dostępu do infrastruktury stron trzecich (operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych).

Przyjęte do prognozy wartości dotyczące tego obszaru to: przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i gazu w 2011 r. 12.230 tys. PLN i w 2012 r. 140.647 tys. PLN, wynik EBIT odpowiednio: w 2011 r. (minus) -2 020 tys. PLN oraz, w 2012 r. 212 tys. PLN, wynik EBITDA odpowiednio: w 2011 r. (minus) –1.978 tys. PLN. i w 2012 r. 252 tys. PLN. CP Energia SA miała 2,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 0,70 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 0,57 mln zł wobec 0,24 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 46,22 mln zł wobec 25,16 mln zł rok wcześniej.