Jeżeli w kolejnych danych nastroje dalej będą się pogarszać, czego wobec braku szczegółów odnośnie potencjalnego lewarowania Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej (EFSF) nie można wykluczać, to polska waluta będzie pozostawać pod presją sprzedających. O ile jednak nie dojdzie do silnego załamania na rynkach globalnych, to presja ta nie powinna być duża. Inwestorzy mogą bowiem obawiać się kolejnej interwencji Narodowego Banku Polskiego.

W środę humory inwestorom popsuły doniesienia Financial Times, że wśród członków Strefy Euro zarysowuje się podział ws. drugiego pakietu pomocowego dla Grecji, którego szczegóły zostały wynegocjowane na szczycie w dniu 21 lipca br. Aż 7 z 17 państw chce większego niż wówczas ustalono, zaangażowania inwestorów prywatnych. To pokazuje, że Europa w dalszym ciągu jest niezdolna do podejmowania szybkich i odważnych decyzji. Stąd też, nawet jeżeli dojdzie w przyszłości do lewarowania EFSF, o czym w weekend donosiły brytyjskie media i na co wydaje się liczyć rynek, to dochodzenie do tej decyzji będzie trwało wiele tygodni.

Financial Times w inne publikacji nawiązał też do polskich wyborów parlamentarnych. Gazeta uważa, że obserwowany wzrost notowań PiS, grozi wprowadzeniem elementu politycznego ryzyka do wyceny złotego i ocen gospodarki. Inwestorzy mogą bliżej zainteresować się sytuacją w Polsce, ponieważ ich wynik będzie miał wpływ na to, czy przyszły rząd będzie zdolny kontynuować obecną politykę fiskalnej konsolidacji (cytat za PAP).

W czwartek w dalszym ciągu kryzys długu będzie tematem numer jeden. Dlatego w centrum uwagi będzie głosowanie rozszerzenia EFSF przez niemiecki Bundestag. Wśród potencjalnych impulsów kształtujących nastroje, a więc i notowania złotego, znajdą się jeszcze tygodniowe dane z rynku pracy w USA i finalny odczyt PKB za II kw. oraz wrześniowe dane o koniunkturze gospodarczej w Strefie Euro. Umiarkowany wpływ na złotego będzie miała publikacja przez Narodowy Bank Polski kwartalnych danych o saldzie rachunku bieżącego w II kwartale br.

Przedstawione w powyższym opracowaniu treści , sporządzone z najwyższą starannością i według najlepszej wiedzy autora, mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one porady inwestycyjnej, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Dom Maklerski X-Trade Brokers S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych danych, ani za szkody poniesione w ich wyniku. Transakcje na instrumentach inwestycyjnych, w szczególności instrumentach wykorzystujących dźwignię finansową zawsze związane są z ryzykiem i mogą w efekcie przynieść zyski oraz straty, przekraczające zaangażowany przez inwestora kapitał początkowy.