Zysk operacyjny spółki wyniósł w III kwartale 10,5 mln zł wobec konsensusu na poziomie 8,3 mln zł zysku EBIT. EBITDA sięgnęła w tym okresie 41,8 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się 38 mln zł zysku EBITDA.

Przychody Arctic Paper w III kwartale wyniosły 672,8 mln zł. Konsensus PAP zakładał przychody na poziomie 648 mln zł.

Jak poinformował, cytowany w raporcie, prezes spółki, Michał Jarczyński, trzeci kwartał 2012 roku był dla spółki bardzo podobny do II kwartału.

"Większość czynników makroekonomicznych wpływała na osiągane wyniki w podobny sposób, jak w minionych miesiącach. Popyt na wysokogatunkowe papiery graficzne utrzymywał się na relatywnie niskim poziomie. Letni okres wakacyjny spowodował - podobnie jak w minionych latach - spadek poziomu zamówień, szczególnie na papiery powlekane. Miało to odzwierciedlenie w spadku wykorzystania mocy produkcyjnych w tym segmencie" - skomentował prezes.

Dodał, że spółka nie odnotowała istotnych zmian w cenach celulozy, której notowania - zwłaszcza celulozy liściastej - utrzymywały się na wysokim poziomie.
Prezes podał również, że utrzymujący się wysoki kurs korony szwedzkiej do euro wpłynął niekorzystnie na wyniki osiągane w szwedzkich fabrykach grupy. Marża zysku ze sprzedaży w III kwartale wyniosła 15,5 proc. w porównaniu do 15,3 proc. w analogicznym okresie poprzedniego roku.

"Główną przyczyną wzrostu marży zysku ze sprzedaży (...) był znacznie niższy poziom kosztów energii (głównie na skutek przychodów ze sprzedaży certyfikatów kogeneracji) częściowo skompensowany przez wzrost kosztów celulozy" - czytamy w raporcie.

W III kwartale 2012 roku koszty sprzedaży wyniosły 79,1 mln zł, co stanowi wzrost o 8,4 proc. rdr. Jak podała spółka, główną przyczyną wzrostu tych kosztów był wzrost kosztów transportu.

Koszty ogólnego zarządu w tym okresie sięgnęły poziom 17,7 mln zł, co oznacza spadek o około 0,3 proc. rdr. W raporcie poinformowano, że wolumen sprzedaży w III kwartale wyniósł 206 tys. ton w porównaniu do 193 tys. ton w analogicznym okresie w poprzednim roku (wzrost o 6,7 proc.).

Wolumen sprzedaży w ciągu 9 miesięcy 2012 r. wyniósł 600 tys. ton w porównaniu do 574 tys. ton w ciągu 9 miesięcy poprzedniego roku (wzrost o 4,5 proc.).

Według stanu na koniec września 2012 roku zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 813,6 mln zł, a zobowiązania długoterminowe 320,7 mln zł.

Po trzech kwartałach spółka ma 16,2 mln zł zysku netto, 41,6 mln zł zysku EBIT przy przychodach na poziomie 1,99 mld zł.