Oferta publiczna 14.936 akcji zwykłych serii C oraz 1.659 akcji imiennych serii D Telewizji Niezależnej - wydawcy kanału Telewizja Republika - rozpocznie się w poniedziałek, 14 października, podała spółka w memorandum informacyjnym. Cena emisyjna została ustalona na 510 zł dla akcji obu serii, co oznacza, że wartość oferty wyniesie 8,46 mln zł brutto.

Akcje obu serii są oferowane bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Zapisy na akcje w pierwszym terminie zapisów potrwają od 14 października do 3 listopada. Przydział akcji oferowanych i zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku, gdy wszystkie akcje oferowane zostaną prawidłowo subskrybowane w pierwszym terminie zapisów zaplanowano na 14 listopada.

W innym przypadku spółka planuje rozpocząć 14 listopada kierowanie zaproszeń do objęcia pozostałych akcji oferowanych do wybranych subskrybentów. Zapisy na akcje oferowane w drugim terminie zapisów zaplanowano na 15-28 listopada. W takim wypadku przydział akcji oferowanych i zamknięcie publicznej subskrypcji miałby miejsce 29 listopada br., podano w memorandum. 

>>> Czytaj też: Rynek IPO w Europie: Londyn rządzi, Warszawa pogrąża się w marazmie

"Prawo do złożenia zapisu na akcje zwykłe imienne serii D mają subskrybenci, którzy złożyli prawidłowy zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii C w taki sposób, że każde 9 akcji serii C objętych prawidłowym zapisem uprawnia subskrybenta do złożenia zapisu na 1 akcję serii D spółki Telewizja Niezależna SA" - czytamy w dokumencie.

Zgodnie ze statutem spółki, zbycie lub zastawienie akcji imiennej wymaga zgody zarządu i rady nadzorczej.

W lipcu NWZ spółki zdecydowało o podwyższeniu kapitału poprzez emisję akcji serii C, D i E. Odpowiednia uchwała przewiduje emisję 1-4.148 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 100 zł. Zarząd ustalił cenę emisyjną tych akcji na 510 zł za sztukę.

"Emisja akcji serii E rozpoczęła się we wrześniu 2013 roku i jest przeprowadzana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (…) w drodze oferty prywatnej, poprzez złożenie oferty przez spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, przy czym oferty objęcia akcji serii E mogą zostać złożone akcjonariuszom akcji serii A, akcji serii B oraz innym inwestorom wskazanym przez zarząd spółki" - czytamy dalej w memorandum.

Umowy objęcia akcji serii E mogą być zawierane w okresie od 31 lipca 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku, przy czym zarząd ma prawo wcześniejszego zamknięcia subskrypcji, podano także.

Po przeprowadzeniu ofert akcji serii C, D i E kapitał spółki będzie się dzielił na 28.161 akcji (akcje serii C będą stanowić 53,04 proc. kapitału, a serii D - 5,89 proc.).

"Zamiarem emitenta w przyszłości jest: wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C, oferowanych na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego, nie wcześniej niż w roku 2015, po spełnieniu wymogów regulaminu GPW" - czytamy w memorandum.

"Zgodnie z planami spółki wprowadzenie akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu powinno nastąpić w roku 2014" - podano także w dokumencie.

Spółka podała też w memorandum, że "przewidywane wpływy netto z oferty publicznej akcji serii C i akcji serii D są szacowane na około 8,3 mln zł, przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane, tj. akcje serii C i akcje serii D zostaną objęte".

Szczegółowe cele emisji to: zakup nieruchomości, w której umiejscowione będzie studio telewizyjne: 1,5 mln zł; wozy transmisyjne/reporterskie - 1,0 mln zł; infrastruktura techniczna studia telewizyjnego - 1,0 mln zł; marketing - 1,0 mln zł; kapitał obrotowy - 3,8 mln zł.

Telewizja Republika to płatny kanał telewizyjny (którego ciągła transmisja rozpoczęła się w maju br.) dostępny na platformach cyfrowych, w sieciach kablowych oraz poprzez streaming internetowy. Jego zawartość to przede wszystkim publicystyka, magazyny oraz bieżące informacje w formie fleszy.

"'Telewizja Republika', w odróżnieniu do konkurencyjnych stacji, które zdefiniowane są na odbiorców o poglądach liberalno-lewicowych, skierowana jest do odbiorców o konserwatywnych poglądach prawicowych" - czytamy też w dokumencie.

Spółka podała też, że jej przychody w I poł. br. wyniosły 1,17 mln zł, z czego 62,82 proc. pochodziło z abonentów dla internautów, 15,43 proc. - z abonamentu dla odbiorców kablowych i satelitarnych, a 21,75 proc. - z reklam. Strata netto za ten okres wyniosła 1,50 mln zł.