"Zgoda dotyczy przejęcia przez Drosed kontroli nad spółką Drop. Uczestnicy koncentracji zajmują się produkcją mięsa drobiowego. W wyniku koncentracji Drosed przejmie 97,8% akcji Drop od spółki Piast Pasze" - czytamy  w komunikacie.

Drosed z siedzibą w Siedlcach złożył wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką Drop z Ostrzeszowa w listopadzie ub.r.

Grupa Drosed jest jednym z największych producentów drobiu oraz wyrobów drobiowych w Polsce. Zatrudnia 1600 pracowników i produkuje ponad 80 tys. ton produktów gotowych rocznie. Jej obroty wynoszą ok. 800 mln zł. Od 2000 roku Drosed należy do grupy LDC, francuskiego producenta drobiu świeżego i jednego z europejskich liderów tej branży, z obrotami na poziomie 2,8 mld euro.

Drop S.A. jest jednym z największych i najnowocześniejszych przedsiębiorstw branży drobiarskiej w Polsce. Spółka, działająca w ramach grupy Piast, zajmuje się produkcją zbóż i pasz, posiada wylęgarnie, kurniki, ubojnie drobiu oraz zakłady przetwórstwa mięsa drobiowego. Posiada również sieć własnych sklepów firmowych.