We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł także 1914,71 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3.996,82 mln zł wobec 3.276,56 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1.847,76 mln zł wobec 1.778,56 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 134,50 mld zł na koniec 2014 r. wobec 106,06 mld na koniec 2013 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 1.994,63 mln zł wobec 1.611,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są  notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.