Potwierdzono również ocenę Ba3­PD prawdopodobieństwa default'u oraz B1 dla obligacji 2018 i 2020 wyemitowanych przez TVN Finance Corporation III AB.

"Stabilizacja perspektywy ratingu odzwierciedla obniżanie poziomu zadłużenia. Dodatkowo stabilna perspektywa odzwierciedla pozytywną dynamikę polskiego rynku reklamowego" - czytamy w komunikacie.