"Wcześniejszym wykupem zostaną objęte wszystkie obligacje, tj. 140.000 obligacji o wartości nominalnej 850,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 119.000.000,00 zł. Dniem wykupu dla wcześniejszego wykupu obligacji będzie dzień przypadający po upływie 10 dni roboczych od dnia dostarczenia agentowi ds. płatności zawiadomienia o wcześniejszym wykupie obligacji. Wykup zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji. Odsetki będą naliczane do dnia wcześniejszego wykupu" - czytamy w komunikacie.

Przed podjęciem uchwały zarządu datą całkowitego wykupu obligacji był dzień 13 sierpnia 2018 roku.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.