Budimex

Budimex złożył najtańszą ofertę, wartą 40,78 mln zł brutto, na ukończenie budowy obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania 39,00 mln zł brutto. >>>>

ZM Ropczyce 

Zakłady Magnetyzowe Ropczyce odnotowały 10,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 12,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Akcjonariusze Zakładów Magnetyzowych Ropczyce zdecydują 10 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,75 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie spółki. >>>>  

Alumetal 

Alumetal odnotował 58,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 35,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd Alumetalu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 29,4 mln zł łącznie z ubiegłorocznego zysku netto spółki oraz z kapitału zapasowego, co da wypłatę w wysokości 1,95 zł na akcję, podał Alumetal. >>>>  

Alumetal planuje poprawiać produktywność, a także dalej zwiększać EBITDA i zysk netto w 2015 r., poinformował prezes Szymon Adamczyk.>>>>  

MLP Group 

MLP Group odnotowało 54,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 56,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

MLP Group planuje wejście na rynek niemiecki i rozwój projektów deweloperskich w okolicy Hamburga, Hanoweru i Berlina, poinformował dyrektor generalny, wiceprezes MLP Group Radosław T. Krochta. >>>>  

Kogeneracja 

Kogeneracja odnotowała 49,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 78,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

OT Logistics 

OT Logistics odnotowało 29,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 27,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Gorenje

Grupa Gorenje zanotowała 1,2 mln euro zysku netto w 2014 r. wobec 25,0 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

Grupa Gorenje planuje - zgodnie z realistycznym scenariuszem - wypracować w tym roku EBITDA w wysokości 92,9 mln euro, zysk operacyjny 43,1 mln euro, a zysk netto 6,1 mln euro przy przychodach 1,22 mld euro, podała spółka.>>>> 

Mikrokasa 

Mikrokasa chce jeszcze w marcu przeprowadzić publiczną emisję obligacji serii L2, poinformował prezes Andrzej Brzeski. Nowe środki pozwolą zwiększyć możliwości finansowania nowych pożyczek, udzielanych przez internet. >>>>  

Awbud 

Konsorcjum Awbudu, Miko-Tech i Kooperacji "Polko" zawarło z Zakładem Separacji Popiołów Siekierki umowę na budowę instalacji separacji popiołów na terenie Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie za 38,63 mln zł netto, podała spółka. >>>>  

Arteria

Arteria uczestniczy w postępowaniach na wybór do obsługi contact center dla największych firm i liczy, że pozyska w tym roku przynajmniej jednego poważnego gracza rynkowego, poinformował agencję ISBnews wiceprezes Wojciech Glapa. "Liczymy, że w tym roku poszerzymy naszą bazę o usługi contact center dla kolejnego naprawdę dużego gracza rynkowego. Staramy się o klientów w energetyce, ale też wśród telekomów, firm finansowych, ubezpieczeniowych, ale także kablówek" - powiedział ISBnews Glapa. Jak wskazał, spółka wypracowała szczególnie mocną pozycję na rynku usług contact center dla sektora energetycznego i uznaje go za segment strategiczny oraz źródło istotnych obrotów grupy przy znaczącym jego udziale w EBITDA.

Asseco Poland

Asseco Poland wdroży w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) system do zarządzania zasobami ludzkimi. Bank będzie korzystał z rozwiązania w modelu Software as a Service (SaaS), podała spółka. Asseco ma zaimplementować system w terminie 3 miesięcy, a okres trwania całego projektu to 4 lata. "Jest to pionierskie na polskim rynku wdrożenie jednego z najbardziej zaawansowanych rozwiązań HR w modelu SaaS. Usługi w całości będą świadczone przez Asseco w oparciu o aplikację Oracle eBS HRMS wraz z wykorzystaniem naszego Centrum Przetwarzania Danych. Ten projekt jest też dla nas sygnałem, że sektor finansowy dostrzega liczne korzyści, jakie wiążą się z tym modelem i coraz bardziej się na niego otwiera" - powiedział dyrektor działu w Pionie Przedsiębiorstw Asseco Jakub Madej, cytowany w komunikacie.

WB Electronics

WB Electronics szykuje się do wprowadzenia swoich obligacji o wartości 80 mln zł na rynek Catalyst w ciągu najbliższych tygodni, poinformował prezes Piotr Wojciechowski.>>>> 

Immofinanz 

Immofinanz Group zdecydowała o przeprowadzeniu kolejnego programu odkupu akcji własnych, który obejmie do 30 mln akcji reprezentujących nominalnie ok. 2,8% kapitału zakładowego, podała spółka. >>>> 

Prime Car Management

Zarząd Prime Car Management (PCM) rekomenduje przeznaczenie 42,99 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,61 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Akcjonariusze Prime Car Management zdecydują o wniosku zarządu o przeznaczeniu kwoty 42,99 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 3,61 zł na akcję, na walnym zgromadzeniu zwołanym na 10 kwietnia, podała spółka. >>>>  

Kofola 

Kofola ČeskoSlovensko zawarła z bankami Česká Spořitelna oraz Československá Obchodní Banka umowę kredytową do równowartości kwoty 69 mln euro na nabycie akcji spółki Radenska, podała Kofola. "Przeznaczenie kredytu: finansowanie nabycia akcji spółki Radenska d.d. Radenci, Słowenia, przez spółkę zależną Kofola družba za upravljanje d.o.o. Słowenia" - czytamy w komunikacie. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada 31 marca 2024 roku. Walutą kredytu jest korona czeska. Oprocentowanie kredytu określono jako PRIBOR plus marża banku, podano również.

2C Partners

Obligacje serii H spółki 2C Partners o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł zadebiutują w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w poniedziałek, 16 marca, podała spółka.>>>>  

Unibep

Dom Development zawarł z Unibepem umowę na generalne wykonawstwo zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego "Dom pod Zegarem" w Warszawie za 59,35 mln zł netto, podał deweloper. "Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w dniu 14 marca 2015 roku, zaś ich zakończenie, zgodnie z postanowieniami ww. umowy, nastąpi w dniu 15 września 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

AviaAM 

Zarząd AviaAM Leasing rekomenduje radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, zwołanemu na 3 kwietnia br., przeznaczenie 3,90 mln euro na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,09 euro na akcję, podała spółka. >>>>  

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa odnotował 11,55 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 287,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Idea Bank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła dzisiaj prospekt emisyjny Idea Banku związany z planowaną pierwszą ofertą publiczną akcji i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym GPW, podał bank.>>>>