Priorytety biznesowe w 2015 r. to m.in. "stabilny wzrost sprzedaży nowych produktów r/r, w szczególności produktów z grupy consumer finance: plan 23,5 mld zł sprzedaży kredytów dla ludności, plan 10 mld zł sprzedaży kredytów dla segmentu MŚP", podał bank w prezentacji wynikowej.

W 2014 r. PKO BP odnotował prawie 21 mld zł sprzedaży kredytów dla ludności (blisko 1 milion produktów) oraz blisko 9 mld zł sprzedaży kredytów dla segmentu MŚP (w tym kredyty z gwarancjami de minimis, w których PKO Bank Polski jest liderem programu z udziałem rynkowym na poziomie 27%), podano także w materiale.

W obszarze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej planowane jest "zwiększenie sprzedaży kredytów z 17 mld zł w 2014 roku do 21 mld zł w 2015 roku", napisała także instytucja.

W IV kw. 2014 r. PKO BP miał 17,9% udziału w rynku kredytów ogółem w Polsce (łącznie z Nordea Bank Polska) - wzrost udziału wyniósł 1,8 pkt proc. r/r "głównie dzięki zwiększeniu udziału w rynku kredytów detalicznych o 3,8 pkt proc/ r/r", jak wyjaśnia instytucja. Udział w rynku kredytów osób prywatnych wyniósł 22,9%, a w rynku podmiotów instytucjonalnych - 13,1%.

Wartość kredytów brutto na koniec 2014 r. wyniosła 187,5 mld zł wobec 156,3 mld zł rok wcześniej.

Udział PKO BP w rynku depozytów ogółem zwiększył się o 1 pkt proc. r/r i wyniósł 17,3% w IV kw. 2014 r. - "głównie za sprawą wzrostu udziału depozytów podmiotów instytucjonalnych (+2,2 pkt proc. r/r, głównie depozytów przedsiębiorstw, których udział w rynku wzrósł o 2,9 pkt proc. r/r)", napisał też bank.

Wartość depozytów na koniec ub.r. wynosiła 174,4 mld zł wobec 151,9 mld zł rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r.